V Česku je největší rozdíl platů v IT v EU: ženy berou o 32,5 % méně

Hired.com před pár měsíci přišlo se zprávou rozebírající platové rozdíly mezi muži a ženami v IT a Tech oblastech. My v Techloop jsme už psali o malém zastoupení žen v IT, včetně pár příběhů ze života, které jsme posbírali v naší komunitě na Facebooku, a problematice rovnosti příležitostí se dlouhodobě intenzivně věnujeme.

Poté co jsme si pročetli článek od Hired.com, rozhodli jsme se blíže prozkoumat situaci v Evropě, abychom zjistili, jestli se i místní IT sektor potýká s podobnou nerovností. Nejvíce nás samozřejmě zajímala situace v naší domovské České republice a v dalších zemích, kde Techloop působí.

Jako základ tohoto článku jsme použili data z Eurostatu a všechna jsou dostupná zde (složka Gender Pay Gap).

 

Platová nerovnost v IT a komunikačním sektoru

(Ne)rovnostní vysvědčení nebylo bohužel pro Českou republiku nikterak lichotivé - poněkud překvapivě na tom byla v EU v oblasti IT a komunikací úplně nejhůř.

('Informations and Communications' je oficiální označení Eurostatu, víc informací o tom, co všechno tahle nálepka zahrnuje najdeš zde.)

Na grafu níže je nelichotivé prvenství ČR v nerovnosti průměrných platů v oblasti IT a komunikace dobře vidět - můžeme se „pyšnit“ těžko uvěřitelným rozdílem 32,5 % mezi ohodnocením mužů a žen. Pro srovnání, průměr EU je 21 %.

Platová nerovnost v IT

Sousední Slovensko není od Česka příliš daleko - obsadilo totiž třetí místo s 27,7% platovým rozdílem mezi pohlavími (druhá se umístila Litva s 29,5 %). Maďarsko - další země, kde je Techloop aktivní - se může „pochlubit“ mírou platové nerovnosti ve výši 16,2 %.

(Pokud si chceš pročíst celou metodologii použitou k získání těchto dat, tady je.)

Možná trochu překvapivě je podle údajů Eurostatu nejrovnějším státem Makedonie, kde se rozdíl mezi průměrnými platy mužů a žen v IT a komunikacích pohybuje pouze na 3,8 %, což je téměř desetkrát lepší výsledek než má Česká republika! Už ne tolik šokující je, že druhé místo obsadilo Švédsko s 10,6 %.

 

 

Platová nerovnost napříč odvětvími

Když se podíváme na všechny odvětví najednou, vychází Česko ze srovnání lépe, ale jen o fous.

Estonsko je na tom celkově nejhůř s nerovností ve výši 21,1 % a Česká republika je „až“ čtvrtá s 19 %. Je zajímavé o kolik je rozdíl v průměrných platech mužů a žen větší v oblasti IT a komunikace ve srovnání s průměrem všech odvětví.

 

Platová nerovnost napříč sektory

Na to, že se jedná o inovativní a na budoucnost orientovaný sektor, je opravdu škoda vidět, že nerovnost v takové výši v Evropě přetrvává, navzdory tomu, že platová rovnost je jedním ze základních principů EU, zanesených už v Římské dohodě z roku 1957.

Jedním z hlavních důvodů tohoto nesouladu může být rozdílná implementace legislativy EU v jednotlivých členských státech. Více o uvádění EU zákonů o rovnosti do praxe se lze dočíst zde.

 

Lži, zatracené lži a statistiky

Všechna data mohou být pochopitelně interpretována různě a výše tzv. Gender Pay Gap je ovlivněna mnoha faktory mimo to, že muži a ženy bývají jinak finančně ohodnoceni za vykonávání identické práce.

Dle vlastních slov EU, tady je několik faktorů, které ztěžují přesné zhodnocení skutečné platové nerovnosti:

„K existenci platové nerovnosti mezi pohlavími existují nejrůznější důvody, které se mohou mezi jednotlivými členskými státy významně lišit, např. typy pracovních pozic, které častěji zastávají ženy, důsledky přerušení kariéry nebo práce na částečný úvazek kvůli péči o děti, rozhodnutí ve prospěch rodinného života atd.

Kromě toho se podíl pracujících žen a jejich charakteristik významně liší napříč zeměmi, zejména proto, že instituce a přístupy k balancování privátního a pracovního života významně ovlivňují kariéry a tím i platové ohodnocení žen.“

Z toho důvodu je na místě statistiky číst s opatrností a nevyvozovat z nich unáhlené závěry.

To potvrzuje společnost CN Group, která zaměstnává kolem 20 % žen ve společnosti. Zdeňka Krejčíková, Recruitment Specialist dodává:

„Určitě nezpochybňujeme tato data, nicméně je potřeba se na ně podívat v trochu širším kontextu. Denodenně se spolu s hiring manažery rozhodujeme, zda kandidátovi dáme nabídku a jak bude vypadat finančně. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by kandidát byl posuzován podle toho, zda se jedná o muže, či o ženu, ale vždy podle jeho/jejích znalostí, zkušeností a osobnosti.

Díky naší CN University nabíráme hodně začínajících programátorek, které pracují při škole/mateřské, proto jsou jejich příjmy nižší než u jiných juniorů, kteří zvládají práci na full time. Obecně se také setkávám s tím, že ženy si na pohovoru říkají o menší plat, než muži, a to i přesto, že jejich znalosti jsou na stejné úrovni.“

 

Proč je situace tak špatná zrovna v České republice

Bez ohledu na různé možnosti interpretace a na vnější faktory, i toho, že platová nerovnost nemusí nutně znamenat diskriminaci, v České republice je očividná významná nerovnováha. Člověk nemusí být zrovna statistik, aby se dovtípil, že je zde určitý prostor k větší rovnosti na pracovišti (obzvlášť v IT a technologických odvětvích).

Pouhý pohled na reklamy používané některými (ale rozhodně ne všemi) společnostmi nebo pár slov prohozených s ženami pracujícími v IT odhaluje, že máme před sebou kus práce.

Na názor jsme se ptali Mirky Čechové z Czechitas:

„V Czechitas specificky problematiku rovného odměňování neřešíme, ženy ale školíme na soft skills workshopech, aby se nebály ocenit svou práci a říct si o adekvátní plat, snažíme se jim pomoci v začátku, neřešíme důsledky.“

Mirka také potvrzuje již zmiňované (ne)sebevědomí žen při vyjednávání o plat:

„IT je obor, kde ženy mohou dosáhnout na vyšší plat, je třeba, aby k tomu byly povzbuzovány, měly sebevědomí a ideálně představu o kolik si mohou říct peněz. Firmy by si měly uvědomovat, že spravedlivé odměňování svých zaměstnanců a zaměstnankyň je nejen povinností každého zaměstnavatele, ale přináší i benefity, například spokojené a loajální zaměstnance a zaměstnankyně.“

Takže dámy - nebojte se říct si o tolik, kolik si opravdu zasloužíte. Pro představu, kolik že to vlastně je, mrkněte na náš článek o platech v IT.

Na Techloop jsou hledající práci anonymní až do momentu, kdy přijmou pozvánku na pohovor. Dík tomu jsou vývojáři a vývojářky u nás posuzováni jen podle svých dovedností, zkušeností a schopností.