Vad är en ”10x Developer” och existerar de verkligen?

Termen 10x Developer är något av en myt inom programmering. Den har diskuterats i USA sedan mitten av nittonhundratalet, mystiskt nog utan att nå Sverige – förrän nu. 

Definitionen är en programmerare som är tio gånger mer effektiv, produktiv och lönsam än sina kolleger. Huruvida 10x Developers existerar har blivit lika ifrågasatt som Bigfoots existens i tech-kretsar. Kritiken kring begreppet kretsar kring frågan om det ens är möjligt att kvantifiera utvecklares jobb på det sätt att det går att påstå att en person gör det tio gånger snabbare än någon annan?

10x+developer (1).jpg

Termen förväxlas ofta med ett liknande begrepp – Rockstar Developer. Skillnaden är att det sistnämnda är ett öknamn för arroganta programmerare som tror att de förtjänar VIP-behandling på jobbet.


Den problematiska definitionen 

Kritik som riktats mot begreppet är att det i princip vore omöjligt att bevisa att någon är en 10x Developer. En bra programmerare är inte nödvändigtvis någon som kodar snabbare och producerar större kvantiteter än andra, motsatt till vad många tror. Snarare bör utvecklare bedömas utifrån kvalitet, tydlighet och affärssinne. Programmering handlar om problemlösande, kreativitet och att skapa enkelhet.

Som Yeygeniy Brikman påpekar i sitt blogginlägg ”The 10x Developer is not a myth”

”Definitionen av begreppet får det att låta som att produktivitet inom programmering handlar om hur snabbt man skriver kod - som om 10x Developers helt enkelt är de som producerar tio gånger mer kod än snittprogrammeraren. Då missar man helt att programmering är en kreativ profession och inte ett löpande bandet-jobb. Det finns många sätt att lösa samma problem inom programmering.” 

För att spinna vidare på samma tråd: Om 10x Developers finns, hur ska de mätas? Sparad tid? För svårt att uppskatta. Intäkter kopplade till arbetet? Också för svårt att uppskatta. Hur kan man avgöra vilken programmerare som bidragit mest till företagets lönsamhet? 

Så, om vi inte kan bevisa att de existerar finns det ingen anledning till att fortsätta diskutera. Eller finns det…?


Argumenten för 10x Developers existens

Även om det inte går att bevisa att någon producerar tio gånger mer än någon annan betyder det inte att det inte existerar enastående utvecklare. Kanske är det även fullt möjligt att de är tio gånger mer effektiva, menar Brikman:

”Det handlar inte om att skriva mer kod, det handlar om att skriva rätt kod. Du blir en 10x Developer genom att göra smartare oftare än andra. Vissa programmerare kommer aldrig skriva mer kod än andra, men deras känsla för att göra rätt val gällande sin problemlösning skulle lätt kunna bidra till att de i längden är tio gånger mer produktiva än sina kolleger.”


Varför begreppet kan vara skadligt för tech-branschen

Django-experten Jacob Kaplan-Moss går längre än att påstå att 10x Developers inte existerar, han menar att det kan vara rent skadligt att ens diskutera dem:

”Den här myten skapar en bild av att du bara förtjänar att programmera om du är en ’rockstjärna’ eller en ’ninja’. Det skrämmer bort folk från att lära sig att programmera – något som hindrar den utveckling och tillväxt vi behöver. 

Om vi istället förmedlar att det är helt okej att vara medelmåttig skulle programmering bli mindre skrämmande för nybörjare. Om ribban sätts lägre blir det betydligt lättare för nya utvecklare att våga sig in på arenan. ’Talangmyten’ kommer hålla personer vi behöver borta från tech om detta inte ändras.”

Skapar konceptet 10x Developer en orealistisk bild som skadar utvecklares självförtroende? Det tål att tänkas på.


Spelar det egentligen någon roll?

Om 10x Developers existerar är de sannolikt mycket sällsynta och bör inte vara en del av er affärsplan. Alla vill anlita ultratalanger, men om ni hänger upp er framgång på enskilda individers briljans är ni ute och cyklar. 

Techloop tror vi att det finns en plats för alla utvecklare och att det är helt fel att fokusera på 10x developers, rockstar developers eller vadhelst man vill kalla dem. Rekryterande företag har behov utvecklare på en rad olika nivåer, inte bara av de som var bäst i klassen.

Vi är nyfikna på att höra dina tankar om 10x Developers. Existerar de? Skrämmer de iväg folk från programmering? Hör av dig via Facebook och Twitter.

Källor:
DEV - What is a "10x" Programmer?
The New Stack - Are you a 10x Programmer? Or Just a Jerk?
Yevgeniy Brikman - The 10x Developer is not a myth
Technopedia - 10x Developer
LWN.net - The programming talent myth